همانطور که شما دوستان عزیز خبر دارید خبرنگاری و خبرنویسی دو رکن بهم پیوسته هستند و اگر این دو بال با هم در یک راستا حرکت نکنند پرواز به اندیشه ها میسر نخواهد بود ارگ خبرنگاری درست نویسی در خبر نویسی را رعایت نکند و به قواعد آن هم اشنا نباشد خوب مسلما خبر ارزش خود را از دست میدهد و اخبار درست و بجا منعکس نخواهند یافت و شایبه های زیادی در پی خواهد داشت اگر خبرنگاری به اصول و قواعد درست نویسی در خبر نویسی آشنا نباشد نباید انتظار داشت که در جنگ های خبری و تاثیر گذاری بر اذهان عمومی بتواند موفق عمل کند چونکه باعث ترویج غلط نویسی و همچنین اخبار نادرست و کذب به دلیل رعایت نکردن واژه ها در جای درست خبری من امروز بر آن شدم با توه به رسالت بزرگ خبری به آموزش درست نویسی خبری بپردازم تا توانسته باشم قدم مثبتی در راستای بزرگ اندیشی خبری برداشته باشم

با تشکر احمد سپنتامهر

برای خواندن بقیه مطالب به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید

 


ادامه مطلب ...