این هم یک منبع بسیار مهم برای دوستداران فیلنامه نویسی برای دانلود آدرس زیر را در مرور خود کپی پیس کنید . پسورد کتاب : www.alfmehr.persianblog.ir 

http://rapidshare.com/files/405063987/ide-ta-filmnameh.zip