دوستان خوب من سلام با توجه به درخواست های مکرر برخی از دوستان بر آن شدم تا برای دسته از دوستان یکسری کتاب های نایاب و کمیاب را آماده کنم در ضمن این گروه از دوستان و علاقه مندان می توانند برای من پیام بفرستند تا در اولین فرصت به درخواست های آنها رسیدگی شود