موفقیت

برای اولین بار در کشور ونیاز ضروری مردم عزیرمان بر ان شدم تا یک مجموعه نفیس و گران قیمت ولی رایگان را برای شما دوستداران عزیز اماده کنم این مجموعه جدا از اینکه در زندگی کاری به درد شما میخورد می تواند برای نویسندگان جوان،کارکنان ادارات، بازاریابهای حرفه ای و .. میتواند بسیار مفید و کارا باشد نویسندگان جوان می توانند با شیوه نگارش مکاتبات اداری و همچنین زبان بدن که یکی از مهمترین عناصر داستان نویسی برای خلق شخصیتهای داستانی می تواند بسیار مفید باشد و هچنین برای دوستانی که قصد مصاحبه حضوری دارد نه تنها در مصاحبه بلکه در تمامی زندی می تواند کاربرد داشته باشد بطور کلی میتوان گفت که این مجموعه یکبار مصرف نبوده بلکه بارها و بارها میتوان از آن استفاده کرد و این هم زکات علم و نذری بود که در اول کار با خدا و کمک به مردم عهد بسته بودم.

این مجموعه شامل: آموزش مصاحبه حضوری- آموزش استفاده از زبان بدن- آموزش مکاتبات اداری و گزارش نویسی

با تشکر و احترام احمد سپنتامهر(الف مهر)

برای دانلود به آدرس های زیر مراجعه بفرمایید: هر کدام از فایل با چهار سایت قدرتمند پشتیبانی میشوندو هر کدام تست شده اند.

مکاتبات اداری http://asapload.com/info?id=110410

موفقیت در مصاحبه http://asapload.com/info?id=110411

زبان بدن http://asapload.com/info?id=110413