برای مطالعه درباره داستان نویسی توصیه می کنم کتاب های زیر رابخوانید البته برخی از کتاب های دیگر باید به این فهرست اضافه شود. ضمن اینکه در آینده من توضیحاتی در مورد این کتاب ها خواهم داد و اطلاعات کتاب شناسی هر یک از آنها را نیز تکمیل خواهم کرد. با تشکر احمد سپنتامهر

به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید


برای مطالعه درباره داستان نویسی توصیه می کنم کتاب های زیر رابخوانید البته برخی از کتاب های دیگر باید به این فهرست اضافه شود. ضمن اینکه در آینده من توضیحاتی در مورد این کتاب ها خواهم داد و اطلاعات کتاب شناسی هر یک از آنها را نیز تکمیل خواهم کرد :

 هنر داستان نویسی ابراهیم یونسی

 قصه نویسی رضا براهنی

 عناصر داستان جمال میر صادقی

 ادبیات داستانی جمال میر صادقی

 داستان ، تعاریف ، ابزار و عتاصر ناصر ایرانی

 نویسندگان پیشگام ایران علی اکبر کسمایی

 نویسندگان پیشرو ایران محمد علی سپانلو

 رمان چیست ؟ محسن سلیمانی ( ترجمه و نگارش )

 فن داستان نویسی محسن سلیمانی ( ترجمه )

 تاملی دیگر در باب داستان محسن سلیمانی (ترجمه )

 درس هایی درباره داستان نویسی ، لئونارد بیشاپ ، محسن سلیمانی ( ترجمه )

 صد سال داستان نویسی ( 4 جلد ) حسن میر عابدینی

 درباره رمان و داستان کوتاه کاوه دهگان (ترجمه)

 از روی دست رمان نویس محسن سلیمانی ( ترجمه )

 سیری در ادبیات غرب ، پریستلی ، ابراهیم یونسی ( ترجمه )

 مروری بر تاریخ ادبیات امروز ایران ‍ ج 1 – نثر، محمد حقوقی

 ادبیات داستانی در ایران زمین پیمان متین ترجمه مدخلی به همین نام از ایرانیکا

 مدخل ادبیات داستانی در دانشنامه ادب فارسى ج دوم به سرپرستی انوشه

 جنبه های رمان ، فورستر ، ترجمه ابراهیم یونسی

 یادداشت هایی درباره قصه نویسی و نمایشنامه نویسی ، محسن مخملباف

 اصطلاحات نقد ادبی : بهرام مقدادی

 درباره ادبیات ایران : یعقوب آژند

 مکتب های ادبی (2 جلد ) ، رضا سید حسینی

 واژه نامه داستان نویسی ، جمال میر صادقی

 جنون نوشتن ، رضا براهنی

 تاریخ ادبیات روسیه ( 2 جلد ) ، ترجمه ابراهیم یونسی

 تاریخ ادبیات آمریکا ، ترجمه حسن جوادی

 رئالیسم ، ترجمه ، نشر مرکز

 رمانتیسم ، ترجمه ، نشر مرکز

 ناتورالیسم ، ترجمه ، نشر مرکز

 اسطوره ، ترجمه ، نشر مرکز

 عناصر داستان ، ترجمه فرزانه طاهری ، نشر مرکز

 سیر رمانتیسیسم در اروپا ، جعفری ، نشر مرکز

 نود و نه رمان ، ترجمه صفدر تقی زاده

 رمان به روایت رمان نویسان ، ترجمه محمد علی حقشناس

 هفت صدا ، ترجمه نازی عظیما

 28 اشتباه نویسندگان ، جودی دلتون ، ترجمه ی محسن سلیمانی

 نظریه رمان ، حسین پاینده ( ترجمه )

 رمان های فارسی 4 جلد میمنت میر صادقی

 رمان تاریخی ، محمد غلامی

با تشکر از سایت http://www.msoleimani.com