افتخار داریم که به اطلاع برسانیم که با توجه اتمام وقت ثبت نام از پذیرش دانشجو در این دوره معذور خواهیم خواهیم بود ولی دوستان می توانند اطلاعات خواسته شده را به ادرس ایمیل adab.mehr@gmail.com ارسال تا در صورت برگزاری دوره های بعدی آموزشی در الویت قرار بگیرند  لازم به ذکر است که لیست اسامی پذیرفته شده از طریق همین وبلاگ اعلام و با دوستان نیز تماس گرفته خواهد شد یاد آوری این نکته ضروری است که علاقه مندانی که اطلاعات خواسته شده را ناقص ارسال کرده اند حذف و از افراد جدید الورود ثبت نام بعمل خواهد آمد.

با تشکر

سپنتامهر