از همه دوستانی که به دلیل مشغله کاری زیاد نمی توانم کامنت ،پیامک و تماس هایشان  را پاسخگو باشم عذرخواهی کنم. البته تا حد توان به دوستانی که ایمیل  یا پیامک می زنند پاسخگو خواهم بود.

با تشکر سپنتامهر