# آموزش_مهارت_های_نویسندگی_خلاق

آموزش مهارت های نویسندگی خلاق

موضوع یا سوژه .سوژه همان اندیشه اولیه ونطفه آغازین است. جرقه ی درذهن نویسنده که حالت کشف والهام دارد. ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 254 بازدید