# اعتراف_در_پیشگاه_خدا

خدایا اعتراف می کنم پسر خوبی نبوده ام

خدایا هر وقت که با اندیشه های خیسم خلوت میکنم عرق شرم از لطفت همه افکار خراب گذشته ام را ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 94 بازدید