# سوژه

آموزش مهارت های نویسندگی خلاق

موضوع یا سوژه .سوژه همان اندیشه اولیه ونطفه آغازین است. جرقه ی درذهن نویسنده که حالت کشف والهام دارد. ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 309 بازدید