# سیزده_بدر

تو را دیریست من چشم انتظارم بهار

تو را من چشم در انتظارم بهار من ان شاخ تکیده و خشکیده ی در بادم تو را من در انتظارم ای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 104 بازدید