# شاعری

آموزش شعر و شاعری برای دوستان شعر دوست

آموزش شاعری آموزش شاعری شامل اشعار موزون و غیر موزون: بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین - ... ادامه مطلب
/ 80 نظر / 6672 بازدید