# شعر_تازه

یک شعر از یک شاعر

فروغی رفت و فروغی دیگر طلوع نکرد شعرهای فروغ شعرهای اجتماعی با عطر و بوی زنانه دارد تنها شاعر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید