# قطعه_ی_آوازی

آشنایی و آموزش با ردیف و دستگاه آوازهای ایرانی برای هنرجویان خوانندگی

اجزای آواز سنتی درآمد     در اجرای هر آوازی معمولاًدر ابتدا درآمد خوانده می شود ، درآمد اولین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 295 بازدید