# موسیقی_شعر

آموزش ترانه سرایی و تاریخی از سیر تکاملی آن

الف ) پیش از شیدا مانند بسیاری از هنرها تاریخ دقیقی برای پیدایش ترانه (یعنی سرودن شعر بر پایه ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 221 بازدید