# ویرایش_و_ویراستاری

آموزش روش های درست نویسی(ویرایش و یراستاری) و درست گویی در زبان

زبان پارسی، بر بنیاد گسترده گی حوزه ی مفهومی اش در میان پارسی زبانان ، از ارزش ویژه یی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 508 بازدید