# چرا_خداوند_خالقی_ندارد

نامه ای به خدا

اثبات علمی: چرا خداوند خالقی ندارد؟ خدا را چه کسی خلق کرد؟ این سوال بسیاری از فلاسفه و شک گرایان مذهبی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 1203 بازدید