# گریستن

بشکستم و گریستم

باز من دیوانه من مست نی زنان در کوچه های عشق  نی می زنم و میرقصم می خوانم و با جام می در دست به یاد ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 159 بازدید