جواب هنرمندانه یک دوست در جواب نامه ای به خدا

دوست عزیز و هنرمندی در جواب پستی که تحت عنوان نامه ای به خدا گذاشته بودم برایم مطالب زیبایی فرستاده بود که حیفم آمد آنرا برایتان نگذارم حیف که این دوست مشخصاتی از خودش بجا نگذاشته است ولی برایتان می گذارم

ما خدا رادیدیم

باخدا برسرهستی رفتیم  

وزابش خوردیم دیده را زاب معارف شستیم

دست دردست خدا بنهادیم..شب برایش مردیم

روزها زنده شدیم ..تو کجایی پسرم

ما نشستیم کنار دستش

تو در اثبات خدایی پسرم

حرکتی قافله را گربرسی..باورت حرف مرا میگیرد

تو برو پشت سرت را منگر

هرکه لایق باشد داخل اینه صاف دلش

توی هر ثانیه ساعت دل

باخداهمراه است.(صفا)

/ 1 نظر / 85 بازدید
لیلی

عالی بود هر که لایق باشد............... .....کاش لایق بشویم........